Cambara

 

Duurzaamheid:               Klasse 3/4

Sterkteklasse:                 D50

Toepassingen:                Gevelbekleding, kozijnen van deuren en binnenbetimmeringen, lijstwerk en schroten, kisten, fineer, speelgoed enz.

Volumieke massa:           (530-)590- 600-(-700) kg/m3 bij 12% vochtgehalte, vers 1000-1100 kg/m3.

Kleur: Het kernhout is bruin, roodbruin of purperbruin. Het spint is meestal grijsachtig. Quarubarana heeft in het algemeen een gelijkmatige structuur. Het kwartierse vlak toont een rustig aanzien zonder enige tekening, het dosse vlak een onopvallend fijn vlampatroon. Quarubarana kan door het licht in het begin iets verkleuren maar daarna weinig meer.

Draad:                            Recht, soms kruisdraad of onregelmatige draad

Nerf:                               Fijn

Werken:                          Middelmatig

Drogen:                          Matig snel tot snel. Bij het drogen kan ten gevolge van het zeer hoge vochtgehalte van het verse hout (120-130%) het kernvochtgehalte bij hout in grotere afmetingen heel gemakkelijk nog hoog zijn, terwijl het gemiddeld vochtgehalte en randvochtgehalte reeds zeer aanvaardbaar zijn. Te snel drogen kan dan inwendige scheuren tot gevolg hebben. In hout met een golvende draad kunnen na drogen ondiepe haarscheurtjes voorkomen en in breed hout kunnen gemakkelijk kopscheuren ontstaan.

Hardheid:                       Langsvlak 13.700-16.700 N volgens Janka

Bewerkbaarheid:            Quarubarana laat zich zowel met de hand als machinaal gemakkelijk bewerken.

                                      Bij het zagen splintert het hout aan de onderzijde. Boren, frezen en vlakken gaan goed en bij schuren wordt een glad oppervlak verkregen.

Spijkeren/schroeven:     Voorboren noodzakelijk

Oppervlakafwerking:      Goed

Botanische naam:           Vochysiaceae

Groeigebied:                  Brazilië (de staten Amazonas, Pará en Maranhao), Guyana, Suriname, Frans Guyana.

Andere namen:              Cambara, quaruba vermelha, jaboti-da-terra-firme (Brazilië), jaboty, manonti kouali (Frans Guyana), singri-kwarie (Suriname)

Kwaliteitseisen:              Cambara staat genoemd in de NEN 5493 'Kwaliteitseisen voor loofhout in binnehuis afwerkingen en buitengevel toepassingen.

Familie:                          Bignoniaceae